تحویل آنی سرویس

 • Super Service

  از 3,264,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU 2 Core
   RAM 4GB
   Hard 150 GB
 • Business

  از 5,100,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU 4 Core
   RAM 8 GB
   Hard 200 GB
   Traffic Network 1TB
 • Business Enterprise

  از 7,650,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU 4 Core
   RAM 16 GB
   Hard 250 GB
   Traffic Network 1TB